Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Ajankohtaista

Rakennusjätteen vastaanotto lajittelulaitoksella jatkuu


19.05.

LAJITTELULAITOKSESSAMME RAKENNUSJÄTEKUORMIEN VASTAANOTTO JATKUU.

 

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta astuivat voimaan kesäkuussa 2013. Asetuksilla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja muun jätteen sijoittamista kaatopaikalle sekä tällaisen jätteen hyödyntämistä maantäytössä. Rajoituksia biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle ja maantäytössä sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Rajoitukset koskevat yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä.

 

Rakennus- ja purkujätteiden osalta rajoitukset ovat kuitenkin täysimääräisesti voimassa vasta 1. tammikuuta 2020. Orgaanisen aineksen pitoisuus ei kuitenkaan saa olla 1. päivästä tammikuuta 2016 lähtien suurempi kuin 15 prosenttia.

 

Tavoitteena on vähentää jätteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja kaatopaikkojen vesistökuormitusta sekä edistää luonnonvarojen säästävää käyttöä. Asetusten myötä biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle pääosin luovutaan vuoteen 2016 mennessä ja jätettä hyödynnetään enenevästi materiaalina ja energiantuotannossa.

 

Lakeuden Etappi Oy, kunnallinen jätehuoltoyhtiö ja kaatopaikka on antanut seuraavanlaisen tiedotteen.

 

Lakeuden Etappi Oy:n poikkeuslupa koskien kaatopaikka-asetuksen (331/2013) 35§ mukaista orgaanista ainesta sisältävien jätteiden kaatopaikkasijoittamisesta on päättynyt.

 

Loppusijoitettavan jätteen vastaanoton muutokset 1.5.2017 alkaen.

 

Etappi ei enää loppusijoita seuraavia jätelajeja:

• PVC – ja lujitemuovit; lasikuitu sekä muut hyödyntämiskelvottomat muovit

• Terveydenhuollon erityisjätteet

• Kaatopaikkakelpoiset maalijätteet, joiden orgaanisen aineksen osuus on yli 10 %

• Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyneet jätteet, joiden orgaanisen aineksen osuus on yli 15 %

• Villaa, maa-ja kiviainesta sisältävät ylä- ja alapohjien eristeet

• Maa-ainesta sisältävät rakennusjätteet

• Hyödyntämiskelvottomat tuotantojätteet, joiden orgaanisen aineksen osuus on yli 10 %

 

Kuormia, jotka sisältävät edellä mainittuja jätelajeja ei vastaanoteta Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskukseen.

 

Sekalaiset rakennusjätteet vastaanotetaan Etappiin lajittelemattomana jätteenä esikäsittelyyn hinnalla 259,31 €/tn.

 

LAKEUDEN YMPÄRISTÖHUOLTO OY: N LAJITTELULAITOKSESSA JÄTEKUORMIEN VASTAANOTTO TOIMII KUTEN ENNENKIN.

 

Osalle jätteistä kuitenkin loppusijoitus tai hävittäminen polttamalla erityispolttolaitoksissa on vielä tällä hetkellä ainoat käsittelykeinot. Tällaisia ovat mm. PVC-muovit, lasikuitu ja eristevillat.

 

Rakentajia ja muita suuria määriä jätteitä tuottavia asiakkaitamme kannustamme tarkempaan jätteiden syntypaikkalajitteluun, jotta näitä jätelajeja ei joudu sekalaiseen rakennusjätteeseen, koska käsittelykustannukset siinä tapauksessa nousevat.

 

Mikäli jätteenkäsittelylaitokselle tulevista rakennusjätekuormista löytyy tarkastuksessa yllämainittuja kierrätyskelvottomia orgaanisia jätelajeja, kuormista joudumme veloittamaan lajittelumaksun ja ko. jätejakeiden korkeamman jätemaksun.

 

Lisätietoja asiakaspalvelustamme puh (06) 429 6750


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito