Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Kierrätys

Keräämme ja toimitamme uusiokäyttöön yritysten, kaupan, teollisuuden, rakennustoiminnan ja toimistojen jätemateriaalit.

 

Tarjoamme yrityksille yksilöllisesti räätälöidyn kokonaisvaltaisen jätehuollon. Me hoidamme jätehuollon ammattitaidolla ja laadukkaasti. Panostamalla lajitteluun toimimme yhdessä paremman ympäristön puolesta.

 

Kaikki keräämämme jätemateriaalit lajitellaan, joko syntypaikalla tai lajittelulaitoksessamme ja hyödynnetään materiaalina tai energiana. Tällä hetkellä kaikesta keräämästämme jätteestä 58 % menee uusiokäyttöön, 34 % energiantuotantoon, 7 % muuhun hyötykäyttöön ja vain 1 % päätyy loppusijoitukseen kaatopaikalle.

 

Tavoitteemme on saada yritysten, kaupan- ja teollisuuden sekä rakennustoiminnan jätteet uudelleen käyttöön. Keräämämme materiaalit toimitetaan ensisijaisesti uudelleen käytettäväksi tai uusiotuotteiden raaka-aineiksi. Toissijaisesti materiaali hyödynnetään energiana. Keräämästämme jätteestä ainoastaan 1 % päätyy kaatopaikalle.

 

Tulevaisuudessa yhä pienempi osa keräämästämme jätteestä päätyy kaatopaikalle, kun tekniikka kehittyy ja syntypaikkalajittelu tehostuu. Panostamme toimintamme jatkuvaan kehittymiseen mm. etsimällä eri materiaaleille uusia hyödyntämisvaihtoehtoja. Näin pystymme tarjoamaan yrityksille nykyaikaista jätehuoltoa.

 

Lajittelemalla yrityksenne säästää jätehuoltokustannuksissa ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä vähenee. Toimiva jätehuolto viestittää yrityksenne ympäristövastuullisuudesta ja luovat myönteistä yrityskuvaa.

 

Toimitamme eri jätejakeille oman astian, joka on väriltään jätemateriaalin tunnusvärin mukainen ja selkeästi merkitty. Tämä helpottaa syntypaikalla lajittelua. Lisäksi laadimme yrityksellenne räätälöityjä lajitteluohjeita ja annamme koulutusta lajitteluun.

 

Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Jätelaissa määritellään jätteitä ja jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset periaatteet.

 

Jätelainsäädännön keskeisenä tavoitteena on jätteen synnyn ehkäiseminen. Jätelain mukaan ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Vasta viimeisenä vaihtoehtona on kaatopaikalle sijoittaminen.

Olemme erikoistuneet nykyaikaiseen jätehuoltoon, lajitteluun ja kierrätykseen.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito