Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Jätehuoltopalvelu- ja kartoitus

Jätehuoltokartoitus 

Laadimme teille räätälöidyn kokonaisvaltaisen jätehuoltosuunnitelman, jossa kartoitamme yrityksenne jätelajit ja määrät. Jätehuoltosuunnitelman laatimisessa otamme huomioon teidän toiveenne, sekä yrityksenne toimialan erityispiirteet. Päämääränämme on saada mahdollisimman suuri osuus jätemateriaalista hyötykäyttöön. Näin myös te säästätte jätehuoltokustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristöasioiden hyvästä hoidosta. 

 

Keräys ja käsittely 

Jäteastioiden määrän ja tyhjäysvälin mitoitamme oikeaksi sen perusteella, miten paljon kutakin jätelajia yrityksessänne syntyy.  Meiltä löytyy erikokoisia astioita, kontteja, lavoja sekä puristimia, joita vuokraamme ja myymme. Keräämme eri materiaalit sopimuksen mukaisesti ja kuljetamme joko lajittelulaitokseemme tai muihin luvanvaraisiin käsittelypaikkoihin.  

 

Raportointi 

Syntyvän jätemateriaalin määriä pystytte seuraamaan kattavan raportointimme avulla vuosittain tai mikäli haluatte, jopa kuukausittain. Näin voimme yhdessä seurata jätehuoltonne kehitystä ja katsoa olisiko jossain vielä jotain, mitä voisi parantaa tai tehdä eri tavalla. 

 

Koulutus ja konsultointi 

Kokonaisvaltaiseen jätehuoltopalveluumme kuuluu myös koulutus lajitteluun ja konsultointi jätehuollon järjestämiseen. Räätälöimme yrityksellenne lajitteluohjeet, koulutamme henkilökuntanne ja annamme neuvoja ja tietoja erilaisissa lajitteluun liittyvissä kysymyksissä. Toimitamme jäteastioihin opastetarrat, jotka opastavat teitä lajittelussa. 

 

Järjestäessänne yrityksessänne esimerkiksi ympäristöteemapäiviä tms. tarjoamme mielellämme asiantuntija-apuamme. Konsultoimme myös erilaisten tapahtumien jätehuollon järjestämisessä ja hoidamme niin pienten kuin isojenkin tapahtumien jätehuollon. Ympäristöasioihin liittyy joskus myös mieltä askarruttavia erityiskysymyksiä. Näissä asioissa autamme teitä mielellämme. 

 

Toimialakohtaiset jätehuoltopalvelut:

 

Teollisuus, tehtaat ja  laitokset 
 • Laadimme laitoksellenne yhdessä kanssanne tehokkaan ja suunnitelmallisen jätehuoltosuunnitelman tarpeenne mukaan. Tehdasalueen toiminta ei häiriinny ja se pysyy toimintavalmiudessa aina silloin kuin pitää.  
 • Etsimme tuotannosta syntyville sivutuotteille hyötykäyttökohteen, jotta materiaalit pääsevät kiertoon parhaalla mahdollisella tavalla ja kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä.  
Rakennusala
 • Ennen rakennustyömaan alkamista kartoitamme työmaan ja suunnittelemme teidän kanssanne työmaalle parhaiten sopivan kierrätysratkaisun. Rakennustyömailta syntyvien jätteiden kustannuksia voidaan vähentää lajittelemalla materiaalit. Meiltä löytyy mm. 2- ja 4-lokeroisia lajittelulavoja. Laadimme kohteeseen lajitteluohjeet ja tarpeen vaatiessa pidämme myös lajitteluopastuksia.  
 • Rakennustyömaan aikana huolehdimme lavojen tyhjennykset sovitusti ja kykenemme tyhjennyksiin hyvinkin nopealla aikataululla.  
Kaupat ja  palvelut 
 • Tuotamme jätehuoltopalvelut kaupan alalle ottaen huomioon tiukat säädökset, turvallisuuden ja nopearytmisyyden. Meiltä löytyy kaupan alalle sopivat kierrätyspalvelut jotka vievät kohti kierrätys- ja ympäristötavoitteita, sekä luovat säästöä jätehuoltokustannuksiin. Yksi esimerkki palveluista on värittömien pakkausmuovien kierrätys.  
Maatalous 
 • Vastaanotamme maataloudesta syntyvät lajitellut ja puhtaat muovimateriaalit, kuten paalikiristekalvot, aumamuovit ja suursäkit.  
 • Tarvittaessa toimitamme keräysvälineet ja järjestämme kuljetukset.  
 • Opastamme ja koulutamme lajitteluun liittyvissä kysymyksissä. 
Tapahtumat
 • Ennen tapahtuman järjestämistä kartoitamme tapahtuman jätehuollon tarpeet ja otamme huomioon asiakkaan jätehuollon suunnittelemisessa. Hoidamme jätehuollon niin tapahtuma-alueen rakentamisen, itse tapahtuman, kuin tapahtuma-alueen purkamisen aikana.  
 • Tapahtuman eri vaiheiden aikana hoidamme jätehuollon sovitusti ja tarvittaessa teemme nopeitakin tyhjennyksiä ja muutoksia jätehuoltoon.  
 • Tapahtuman jälkeen koostamme jätemääristä raportin, joiden avulla voitte laskea esim. tapahtumanne ilmastovaikutusta.  
Kiinteistöt, toimistot ja virastot 
 • Tyhjennämme toimisto- ja keräyspaperiastiat veloituksetta.
 • Safe Case LY tietoturvapalvelumme kautta keräämme ja tuhoamme turvallisesti salassa pidettävät toimistojen arkistomateriaalit.  
Asunto-osakeyhtiöt 
 • Tyhjäämme veloituksetta keräyspaperiastioita. 
 • Vaihtolavapalvelumme palvelee teitä esimerkiksi kevätsiivouksissa. 
 • Safe Case LY tietoturvapalvelumme kautta voitte tuhota taloyhtiön salassa pidettävää tai tietosuojattua arkistomateriaalia. 

 

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

Niin myös kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen.

 

Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristöasioiden hyvästä hoidosta.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito