Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Ajankohtaista

Vaaka- ja kierrätysasema Mustasaareen


13.06.

Tiedote 13.6.2018 

 

Lintuvuoren kiertotalousalueelta varattu ensimmäinen tontti – Lakeuden Ympäristöhuolto Oy on erikoistunut muovin käsittelyyn 

 

Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueella on 11 tonttia varattu nimenomaan kiertotalouden alalla toimiville yrityksille. Nyt Seinäjoella ja Ylistarossa toimiva Lakeuden Ympäristöhuolto on varannut ensimmäisen tontin ja päättänyt sijoittautua myös Mustasaareen. 

 

Lakeudun Ympäristöhuolto on pohjalainen perheyritys, joka on toiminut alalla 30 vuotta. Yritys on erikoistunut kaupan, teollisuuden ja rakentamisen tuottamien jätemateriaalien käsittelyyn, prosessointiin, uudelleenkäytön valmisteluun, kierrätykseen ja kierrätysmateriaalien tuotteistamiseen. 

 

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen projektipäällikkö Göran Östberg Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilta kävi alkuvuodesta tapaamassa toimitusjohtaja Timo Hirsimäkeä ja esittelemässä Lintuvuorelle, Stormossenin ja Westenergyn läheisyyteen, suunniteltua kiertotalouden yrityskeskittymää: 

– He kiinnostuivat heti ja tulivat noin kuukauden kuluttua tapaamisestamme tutustumaan alueeseen sekä Stormossenille keskustelemaan mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista erityisesti muovinkäsittelyn saralla. Olen erittäin iloinen tästä uutisesta ja siitä, että löydetään uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä, Östberg toteaa. 

 

– Yrityksemme kierrätysraaka-aineiden markkina-alueen laajentamistarpeet, alueella olevien monipuolisten yritysten yhteistyömahdollisuudet sekä uuden kasvavan Lintuvuoren teollisuusalueen tarjoamat myönteiset kehitysmahdollisuudet kiertotalousliiketoiminnalle vaikuttivat päätökseen sijoittautua Mustasaareen, Hirsimäki kertoo. 

Lakeuden Ympäristöhuollon suunnitelmissa on rakentaa runsaan 9 000 m2:n suuruiselle tontille vaaka- ja kierrätysasema. Kierrätysasemalla otetaan vastaan hyötyjakeita. Asemalle rakennetaan noin 1 000 m2:n suuruinen varasto- ja lastaushalli. Autovaakapalvelua tarjotaan alueella liikkuvalle kuljetuskalustolle, vaa’alla voidaan punnita täysperävaunurekka (myös ns. jättirekat) yhdellä kertaa. Rakennustyöt tullaan aloittamaan mahdollisimman pian. Yritysetablointi luo myös kolme uutta työpaikkaa. 

 

Kaikki Lakeuden Ympäristöhuollon keräämät materiaalit lajitellaan joko niiden syntypaikalla tai lajittelulaitoksessa ja ne hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa tai energiana. 

– Nykyaikainen raaka-aineiden kierrätys mahdollistaa muovijätteen hyödyntämisen teollisuuden raaka-aineena. Kierrätysmuovista tehdään esimerkiksi kalvoja, levyjä, putkia tai limsapullon aihioita. Keräyspaperi ja -pahvi toimitetaan paalattuna uusiopaperin ja -pahvin raaka-aineeksi. Metalliromu puolestaan hyödynnetään uusiometallin valmistuksessa. Kierrätettyjä puupakkauksia käytetään esimerkiksi levyteollisuuden raaka-aineena sekä viher- ja maisemarakentamisessa. Lasi ja murskattu kiviaines, tiili ja betoni voidaan hyödyntää maapohjarakenteissa. Suunnitelmissamme on hyödyntää myös Lintuvuoren tonttimme maanrakennustöissä betonimursketta, Hirsimäki kertoo. 

 

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta. 

 

Lisätietoja 

Göran Östberg, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
goran.ostberg@vasek.fi, 0500 366 097
 

 

Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
timo.hirsimaki@lakeudenymparistohuolto.fi, 0500 662 224
 

  

  

Pressmeddelande 13.6.2018 

 

Första tomten reserverad på Fågelbergets område för företag inom cirkulär ekonomi – Lakeuden Ympäristöhuolto Oy har specialiserat sig på plastbearbetning  

 

På Fågelbergets industriområde i Korsholm finns elva tomter reserverade speciellt för företag som är verksamma inom cirkulär ekonomi. Lakeuden Ympäristöhuolto Oy, med verksamhet i Seinäjoki och Ylistaro, har bokat den första tomten och beslutat sig för att etablera sig även i Korsholm. 

 

Lakeuden Ympäristöhuolto är ett österbottniskt  familjeföretag, som har varit verksamt inom branschen i 30 år. Företaget har specialiserat sig på att hantera, sortera, bearbeta, återanvända och göra produkter för återanvändning av det avfallsmaterial som kommer från affärer, industrier och byggbranschen.  

 

Projektets ”Cirkulär Ekonomi Korsholm” projektchef Göran Östberg från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK var i början på året på besök hos vd Timo Hirsimäki för att presentera företagsklustret inom cirkulär ekonomi och som planeras på Fågelberget i anslutning till Stormossen och Westenergy. 

De blev omedelbart intresserade och ungefär en månad efter vårt möte kom de hit för att bekanta sig med området och till Stormossen för att diskutera eventuella samarbetsmöjligheter bl.a. inom plasthanteringen. Jag är mycket nöjd med den här nyheten, och med det faktum att man hittar nya möjligheter till samarbete mellan företagen, konstaterar Östberg. 

 

Vårt beslut att etablera oss i Korsholm påverkades av behovet att utvidga vårt marknadsområde för materialåtervinning och samarbetsmöjligheterna med de mångsidiga företagen i regionen.  Därtill kommer det växande industriområdet på Fågelberget att ge goda utvecklingsmöjligheter för återvinningsverksamheten, berättar Hirsimäki. 

Lakeuden Ympäristöhuolto planerar att bygga en vägnings- och återvinningsstation på den drygt 9000 kvadratmeter stora tomten. På stationen tas emot olika återvinningsfraktioner. En lager- och lastningshall på ca 1000 kvadratmeter och en bilvåg kommer att byggas vid stationen. Bilvågstjänster erbjuds åt alla  transportörer i området och även fullstora långtradare kan vägas på en gång. Byggnadsarbeten kommer att påbörjas så snart som möjligt. Företagsetableringen skapar också tre nya arbetsplatser. 

 

Allt material som samlats in av Lakeuden Ympäristöhuolto sorteras antingen på den ursprungliga platsen eller vid sorteringsanläggningen och för att  används vid tillverkning av nya produkter eller som energi. 

Den moderna återvinningen av råmaterial gör det möjligt att använda plastavfall som råmaterial inom industrin. Av återvunnen plast tillverkas exempelvis folier, skivor, rör eller  så används det som råämne för plastflaskor. Returpapper och -kartong levereras i balar för att användas som råvara för återvinningspapper och -kartong. Metallskrot, för sin del, används vid tillverkning av återvinningsmetaller. Återanvända träförpackningar används till exempel som råvara för träfiberskivor och vid konstruktioner för grön- och markområden. Glas och krossade stenmaterial, tegel och betong kan användas i markkonstruktioner. Vår plan är att använda betongkross även vid markarbeten på vår tomt vid Fågelberget, berättar Hirsimäki. 

 

Målet med projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm är att skapa en grund för ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen, att hitta ny och växande affärsverksamhet inom branschen och att kartlägga det aktuella materialflödet. Projektet administreras av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och finansieras förutom av Europeiska regionala utvecklingsfonden även av Korsholms kommun. 

 

Tilläggsuppgifter: 

Göran Östberg, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
goran.ostberg@vasek.fi, 0500 366 097
 

 

 Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
timo.hirsimaki@lakeudenymparistohuolto.fi, 0500 662 224
 


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito