Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Vastuullisuus

LY on tarjonnut tietoturvapalveluja Etelä-Pohjanmaan alueella jo vuodesta 2001 lähtien. Tietoturvapalveluja on nyt uudistettu ottamalla käyttöön uusi nimi Safe Case LY tietoturvapalvelu. Samalla on kehitetty ja laajennettu palvelun sisältöä mm. uudistamalla astiakohtaista seurantaa ja ottamalla käyttöön uusi korkeamman turvaluokan murskain maksimaalisia turvavaatimuksia vaativille tuhouserille.

 

Toukokuussa 2018 voimaanastunut tietosuoja-asetus toi uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on mm. riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on huolehdittava ja pystyttävä myös osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava. Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua rekisterinpitäjä voi varmistaa tietoturvan säilymisen ja osoittaa tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa.

 

Arkistojen, asiakirjojen sekä erilaisten tallenteiden Safe Case LY tietoturvapalvelu on EU-direktiivit täyttävä kokonaisratkaisu, jossa materiaalit kuljetetaan ja tuhotaan yhtenäisessä tapahtumaketjussa. Tuhottavia arkistoja ovat esimerkiksi henkilötietoja sisältävät asiakirjat, tarjoukset, sopimukset, raportit sekä kirjanpidon mapit. Muita hävitettäviä eriä ovat esimerkiksi käytöstä poistettavat ammattivaatteet, epäkurantit tuotantoerät ja vanhentuneet markkinointimateriaalit.

 

Tarvekartoituksen jälkeen toimitetaan sopimuksen mukaisesti lukitut tietoturva-astiat tuhottavalle materiaalille. ID-merkillä varustetut astiat kuljetetaan sovitusti ja valvotusti, jokainen astian toimitus dokumentoidaan ja vahvistetaan asiakkaan allekirjoituksella sekä jokaisesta noudosta tehdään allekirjoituksin varustettu tietoturvasitoumus. Vastuu tietoturvasta siirtyy LY:lle tietoturvasitoumuksen allekirjoitushetkestä lähtien. Tietoturvamateriaalin noudon suorittavalla henkilöllä on työasussaan Safe Case LY -tunnukset sekä kuvalla varustettu henkilökortti. Safe Case LY tietoturva-auto puretaan tilassa, joka on kamera- ja hälytysjärjestelmällä varustettu, suljettu ja vartioitu erillistila tietoturvattavalle materiaalille. Valvottuun tilaan pääsy on vain koulutetuilla, turvallisuusselvityksen vaatimukset täyttäneillä ja vaitiolositoumuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

 

Paperinen tietoturvamateriaali tuhotaan silppuamalla. Käytössä ovat turvaluokituksen DIN 66399, turvatason P3 ristiinsilppuava ja P6 turvallisuusvaatimukset täyttävät murskaimet. IT-laitteista irrotetaan tietoja sisältävät osat, kuten kovalevyt, jotka tuhotaan mekaanisesti rei’ittämällä tai murskaamalla. Muu laitteisto puretaan ja poistetaan mahdolliset ulkoiset tunnisteet. Erilaiset tallenteet, kuten levykkeet ja muistitikut, tuhotaan mekaanisesti murskaamalla.

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa. Palvelu on myös ympäristöystävällinen. Noudettu materiaali, oli se sitten paperia, tietokoneita tai muuta materiaalia, päätyy uusioraaka-aineeksi tai energiantuotantoon. Tällä on merkitystä esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmien suhteen. Toimitamme tarvittaessa esim. vuosiraportin noudetuista materiaaleista sekä todistuksen tietosuojamateriaalin tuhouksesta.

 

 

ConfidentialLY case closed.

Safe Case LY tietoturvapalvelu

 

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito