Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Vastuullisuus


 

Ympäristö

Toimintamme perustuu ympäristövastuun kantamiseen. Lisäämme asiakkaidemme jätemateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, jolloin kaatopaikat eivät kuormitu ja neitseellisiä raaka-aineita säästyy. Panostamme jatkuvasti myös uusien tekniikoiden ja toimintatapojen kehittämiseen, jotta voisimme toimia entistä paremmin ympäristön hyväksi. 

 • Meillä on käytössämme ISO14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa valintojamme arjessa.
 • Olemme panostaneet merkittävästi yritysjätemateriaalien prosessointilinjaston kehittämiseen, jotta teknologian avulla pystytään vastaanotetusta jätevirrasta lajittelemaan esimerkiksi kuituja ja erilaisia muovilaatuja, jotka voidaan saattaa kierrätysraaka-ainemarkkinoille. LY:n prosessointilinjastolla valmistetaan REF-kierrätyspolttoainetta energiantuotantoon ja ennen kierrätyspolttoaineeksi täysmääräisesti menneistä materiaalivirroista voidaan ohjata nykyisin materiaalikierrätykseen jo merkittävä osa.
 • Tällä hetkellä pilotoimme yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa Clean Plastic Finland Oy (CPF) yritysmuovijätteen uusiointilaitosratkaisua. Muovin pesuun ja granulointiin erikoistunut CPF on perustettu ratkaisemaan osaltaan yritysmuovijätteen jatkojalostusongelmia. Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä tehokkaamman kierrätyksen. Muoviteollisuus pystyy korvaamaan CPF rPlastics muovigranulaatteilla joko osittain tai kokonaan neitseellistä muoviraaka-ainetta.
 • Käytämme monilokeroista pakkaaja-autoa, jolloin ajokilometrejä säästyy huomattavasti ja kuljetuksesta aiheutuu vähemmän päästöjä. Koulutamme myös kuljettajiamme jatkuvasti taloudelliseen ajotapaan ja seuraamme kuljetuksia Emistran kautta.
 • Kasvatamme sekä oman henkilökuntamme, sekä muiden ympäristötietoutta viestintäkanavissamme sekä koulutuksissa. 

 


 

Henkilöstö 

Työntekijöidemme työkyky, työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä, sillä työntekijät ovat yrityksemme oleellisin resurssi. 

 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmämme on ISO 45001-standardin mukainen.
 • Olemme kehittäneet henkilöstömme työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkykyä mm. seuraavasti: 
  • Hankimme vuonna 2019 toimistohenkilökunnallemme sähköpöydät edistääksemme ergonomiaa työpisteillä.
  • Otimme vuonna 2019 käyttöön uusia viestintäkanavia parantaaksemme työyhteisön välistä sisäistä viestintää. 
  • Avustamme kuukausittain rahallisesti henkilökuntaamme liikuntaharrastusmaksuissa edistääksemme työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 

 

Yhteiskunta ja yhteisöllisyys 

Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä yhteisiä toimintatapoja ja sopimuksia. Haluamme myös olla mukana tukemassa kumppaneidemme ja paikallisten yhteisöjen menestystä.

 • Noudatamme toiminnassamme viranomaisten vaatimuksia ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.  
 • Olemme sitoutuneet noudattamaan Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n Eettisiä sääntöjä.  
 • Tuemme paikallista urheilukulttuuria ja etenkin nuoria urheilijoita. 
 • Olemme tukeneet lahjoituksilla mm. seuraavia tahoja:
  • Seinäjoen Rotaryklubin nuorisoprojekti, jossa tuettiin paikallisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään. 
  • Etelä-Pohjanmaan Parkinson yhdistys

 


 

Safe Case LY tietoturvapalvelu

 

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito