Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Ajankohtaista

LY tarttuu muovihaasteeseen


26.11.

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy on perustanut vuonna 2018 yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Clean Plastic Finland Oy:n (CPF), joka tuo markkinoille uudenlaisen laitosratkaisun muovijätteen uusioimiseen. LY:n keräämiä ja esikäsittelemiä yritysten, kaupan, teollisuuden sekä maatalouden muovikalvoja tullaan jalostamaan kotimaisen muoviteollisuuden raaka-aineeksi Merikarvialla vuoden 2020 alussa.

 

Muoveja käytetään yhteiskunnassamme enemmän kuin koskaan aiemmin ja niiden käyttö jatkaa kasvuaan tulevaisuudessakin. Muovien käyttö on yhteiskunnan toimivuuden kannalta perusteltua, sillä muovin ominaisuudet ovat ainutlaatuiset ja usein korvaamattomat. Muovi on kevyttä ja tuotteita suojaavaa materiaalia. Syntyvän monimuotoisen muovijätteen määrä on ennen kaikkea globaali, mutta myös paikallinen haaste. Muovin lajittelu-, keräily- ja jatkojalostusketju kaipaa uusia innovatiivisia ja konkreettisia ratkaisuja.

 

Yli 30 vuotta kierrätysalalla toiminut LY on päättänyt vastata Suomen muovihaasteeseen. LY toimii jätelain asettaman etusijajärjestyksen mukaisesti ja haluaa olla osana toteuttamassa kansallista muovitiekarttaa käytännössä. Polttoon päätyvä muovi on suuri hyödyntämätön resurssi, jonka kierrättäminen raaka-aineena on paitsi ekologisesti, myös taloudellisesti viisasta. Muovien kierrätys vähentää muovijätteen ympäristökuormitusta pienentämällä olennaisesti neitseellisen raaka-aineen tarvetta sekä muovin valmistuksessa syntyviä päästöjä.

 

CPF:n uusiointilaitoksella muovijakeet murskataan, pestään, sulatetaan ja granuloidaan muovirakeiksi. Laitoksen lopputuote muovigranulaatit täyttävät muoviteollisuuden raaka-aineelle asettamat laatukriteerit. Uusioraaka-aineen käyttömahdollisuudet ovatkin paljon aikaisempia laajemmat, sillä se on käytettävyydeltään lähes samalla tasolla kuin neitseellinen muoviraaka-aine. Tämän mahdollistaa mm. laitoksen pesulaitteisto, joka on markkinoiden uusinta teknologiaa kierrätyksen edelläkävijämaasta Saksasta. Tavoitteena on vähentää merkittävästi neitseellisen muovin käyttötarvetta ja korvata se kierrätetyllä uusioraaka-aineella.

 

 

Syntypaikkalajittelusta hyötyy sekä jätteen tuottaja, että uusioraaka-aineen valmistaja

 

Vaikka uusi pesulinjasto mahdollistaa likaisen muovin käsittelyn, ei se poista syntypaikkalajittelun merkitystä. LY korostaa toiminnassaan lajittelun ja muovijakeiden puhtausasteen tärkeyttä. LY tiedottaa ja kouluttaa asiakkaitaan lajitteluun ja kierrätykseen liittyvissä kysymyksissä, sillä laadukkaasti esikäsitellyllä materiaalilla varmistetaan ensiluokkaisen uusioraaka-aineen valmistaminen. On myös asiakasyrityksen etu lajitella muovijakeet oikein, sillä oikealla lajittelulla voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä jätehuoltokustannuksissa ja samalla vähentää yrityksen ilmastovaikutuksia. Ympäristön hyvinvointi on kaikkien yritysten vastuulla, ei vain ympäristöalalla toimivien.

 

Lisätietoja

Timo Hirsimäki, toimitusjohtaja, 0500 662 224, timo.hirsimaki@lakeudenymparistohuolto.fi

Katja Hautamäki, hallintojohtaja, 050 581 1120, katja.hautamaki@lakeudenymparistohuolto.fi


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito